Maradik , Prodaja obradivog zemljišta

Prodaja 1h 4 3a 74 m² obradivog zemljišta u K.O.Maradik. Zemljište pogodno za sadnju vinograda i sličnih kultura.